Rock 'n Roll street
Akersloot 


Beste Festivalgangers,

Begin dit jaar luidden we de noodklok,
een nieuw bestuur en nieuwe vrijwilligers waren nodig om de editie van 2020 mogelijk te maken. Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen er bijna 100 aanwezigen en deze hebben zich aangemeld als potentieel bestuurder of vrijwilliger.

Daarna zijn we in klein comité bij elkaar geweest. We hadden u dan ook kunnen melden dat we enorm blij zijn met een nieuw bestuur en zoveel enthousiaste vrijwilligers. Het zou een hele uitdaging zijn geworden, maar de wil om ook dit jaar gewoon een Rock ’n Rollstreet te hebben, was er zeker.

Helaas wij moeten toch bekend maken dat de editie van 2020 niet door kan gaan. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat Kermis Akersloot, het Ringsteken en Rock’n Rollstreet 2020 niet door kunnen gaan. Maar gelukkig hoeft van dit uitstel geen afstel te komen. We gaan deze tijd gebruiken om de zaken van het oude bestuur goed over te dragen aan het nieuwe bestuur. En dan in 2021 in ons mooie dorp gewoon weer een Kermis, Ringsteken en Rock ‘n Rollstreet te kunnen organiseren!

Het oude bestuur:

Henk Levering, Anna en Piet Oorthuis, zeggen u dank, voor de afgelopen jaren.
We komen elkaar vast nog eens tegen in de tent!

Het nieuwe bestuur:

Voorzitter: Peter Zoon
Vicevoorzitter: Laura Weber
Secretarissen: Lisette Kollaard, Astrid Boontjes
Penningmeesters: Richard Klaassen, Marion Boots
Bestuurslid Old-timers - Solexrace: Ton Huisman
Bestuurslid Jaarmarkt: Rob Dekker

Daarnaast zijn er ook tal van personen, die zich in kleine commissies gaan bezighouden met onderdelen van de organisatie. Wij wensen hen allemaal veel succes in hun nieuwe functie.

Contact | Sponsoren | Media | Stichting Rock en Roll Street Akersloot

Webdesign by Dennisverduin.nl